Det finns ett rikt fågelliv både vanliga och en hel del ovanliga arter som häckar exempelvis fiskgjuse, havsörn och storlom. Dessa fåglar har skyddade områden.

Galleri