Åsnen är ett eldorado för sportfiskaren. Åsnen är en av de största fiskesjöarna i södra Sverige. Sjön är 15.000 ha (15 kvadratkilometer) stor och har en strandlinje på 740 km. Det finns många öar, fjordar och vikar vilket ger mångfald och stor variation. Största djup är 14 meter och med ett medeldjup på 3 meter. Man kan till exempel fånga gädda, abborre, gös och ål. Vanligaste fiskemetoderna är spinnfiske, trolling och mete. Åsnens vatten rinner ut i Mörrumsån.

Fiskeföreningen är aktiv och varje år sätts gös, forell och ål in i sjön. Emellanåt gör man provfiske för att se hur beståndet i sjön är.

Fiskekort fordras och säljs via www.ifiske.se. Priser: dagkort 100:-, veckokort 350:- och månadskort 450:-.

Fiskerekorden bland våra gäster är gäddor på 17 kg / 118 cm, 18 kg / 122 cm och 18 kg / 125 cm lång.